1. Hjem /
 2. Norges gambling historie

Norges gambling historie

Norges gambling historie startet allerede i 1875 med at det Norske Travselskap blir stiftet. Deretter har det skjedd mange endringer som har ført til monopol på pengespill i Norge. Selv med monopol, er det helt lovlig for å spille hos utenlandske nettcasinoer. Men, utenlandske spillselskaper har ikke lov til å markedsføre sine tjenester i Norge. Les om Norges gambling historie og hvor de er når og hva som kan skje i fremtiden. På denne siden vil Norske Spilleautomater ta deg igjennom Norges spillhistorie.

Skrevet av

Ida Moen Olsen
Ida Moen Olsen
clockEstimert lesetid 9 minutterlesetid

Norge har en innholdsrik gambling historie som har formet både lovgivning og utvalg av pengespill. Gjennom en 150 år lang historie har markedet gradvis utviklet seg, fra den spede begynnelsen med travspill på 1870-tallet, fremover mot de første spilleautomatene på 1930-tallet, videre mot lotterispill og frem til den digitale tidsalderen vi befinner oss i nå. I denne artikkelen går vi nærmere inn på de største historiske øyeblikkene som har formet Norges spillhistorie og som Europas siste gambling monopol

Utenlandske casinoer som er lovlige i Norge

18+ |   Regler og vilkår gjelder   |  
Retningslinjer for annonsering

Visste du at den norske spillhistorien starter med travspill?

La oss starte med å gi deg et kort overblikk over hvordan spillhistorien har tatt form. I Norge kan vi si at historien med pengespill startet allerede i 1875. Dette var nemlig året Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet, og som markerte starten på spillhistorien. Mer enn 50 år senere fikk man på plass den første reguleringen av pengespill, fortsatt gjennom trav, og markerte med det starten av den modellen det norske markedet styrer etter i dag. 

Etter andre verdenskrig gjorde Norge som mange andre land og ble mer involvert i nasjonale pengespill for å smøre en slunken statskasse som trengte å bli bygget opp etter krigen. Det var starten på tippespillene. På 90-tallet ble monopolet og enerettsmodellen nedtegnet, mens man tidlig på 2000-tallet gikk inn for å gjøre styringen mer total med å fjerne spilleautomater som ikke falt inn under kontrollen til Norsk Tipping. Når så de utenlandske spillselskapene fikk en større posisjon på markedet ble det passert flere lover for å redusere tilbudet, noe man kan si at myndighetene fortsatt jobber aktivt med i dag.  

Tidslinjen som har formet spill-markedet til det vi kjenner i dag har vært preget av mange historiske begivenheter. Under har vi oppsummert de mest sentrale sett gjennom norske øyne: 

ÅrstallHendelse
1875
Det Norske Travselskap blir stiftet
1927
Den første spill-loven blir godkjent i Norge og gir Norsk Rikstoto lov til å styre pengespill på trav
1932
Den Norske Jockey-klubben blir startet som en underdivisjon av Norsk Rikstoto
1946
Stortinget godkjenner Tippeloven som gir Norsk Tipping tillatelse til å tilby tipping (sportsbetting). I første omgang for fem år
1986
Norsk Tipping begynner å tilby Lotto
1992
Stortinget godkjenner Spill-loven som offisielt markerer innføringen av et monopol hvor Norsk Tipping får enerett til å tilby lotterispill og tipping
1993
Viking Lotto blir startet som det første lotteriet i verden hvor flere land deltar med ukentlige trekninger. Alle de nordiske landende blir med
1995
Spill-loven fra 1992 blir utvidet for å gi Norsk Tipping tillatelse til å tilby en bredere form for pengespill. Det samme året kommer lov om spilleautomater til inntekt for gode formål. Frivillige organisasjoner kan tilby spilleautomater så lenge overskuddet tilfaller gode formål
2001
Norsk Tipping lanserer et pilotprosjekt for å teste ut nettbasert spill. Det åpner for allmenheten året etter
2003
Norske myndigheter gjør et fremstøt for å få stanset tilgangen på spilleautomater i Norge. Eierne av automatene motsetter seg kravet
2006
Høyesterett og EFTA gir norske myndigheter medhold i å forby spilleautomater
2007
En ny spill-lov blir godkjent som offisielt forbyr spilleautomater
2009
Norsk Tipping kommer med sine første spilleautomater
2010
En ny lov blir godkjent som forbyr norske banker å håndtere betalinger fra nettbaserte spillselskaper
2015
Pokerspill blir for første gang regulert i Norge
2020
Norge legger frem et forslag for en ny spill-lov til EU 
2021
Norske myndigheter jobber med å ferdigstille en ny spill-lov som gir et større handlingsrom til å forby spill hos utenlandske spillselskaper. Samtidig vil det bli flere reguleringer for hva som blir tillatt


Lovenes betydning for spilleautomatene

Som du ser av tidslinjen over har spilleautomater og casinospill en sentral rolle i historien. Spesielt i nyere tid.  For å forstå hvordan historien har utviklet seg, så la oss ta et lite tilbakeblikk til hvordan spilleautomatene og de første casinospillene ble til. 

Samtidig med at Norge startet med travspill på slutten av 1870-årene så skjedde det også store historiske begivenheter med betydning for spillhistorien andre steder i verden. På den andre siden av Atlanterhavet, nærmere bestemt på USAs Østkyst, blir de første spilleautomatene født. Året er 1891 hvor Sittmann og Pitt utvikler den første automaten, med øl, sigarer og penger som premier. Noen få år senere blir Liberty Bell automaten oppfunnet, automaten som senere gir opphavet til begrepet «enarmete banditter». På 1930-tallet kommer automatene til Norge og blir raskt en stor suksess. Frem til andre verdenskrig blir det anslått at rundt 1800 spilleautomater finnes på det norske markedet. 

Etter andre verdenskrig og til langt inn på 90-tallet fortsetter automatene å være populære. I 1995 blir det bestemt at automatene kan tilbys under forutsetning av at inntektene tildeles gode formål. Omtrent samtidig blir spillene automatiserte, et stort gjennombrudd i bransjen og som blir starten på automatene man finner i dagens norske casino på nett. På samme tid har internett begynt å få en rolle i samfunnet, og i 1994 kommer de første nettbaserte automatene som spillutvikleren Microgaming står bak. Samtidig går tingene sin vanlige gang her i Norge. I 2007 blir alle landbaserte spilleautomater forbudt i Norge, som et tiltak for å forebygge problemspilling. Det fører til at mer enn 5000 automater blir borte over natten og et stort tomrom blir etterlatt. Det skal for alvor markere inntoget av de utenlandske spillselskapene i Norge

Historien om de utenlandske spillselskapene i Norge

Allerede på slutten av 90-tallet dukker de første nettcasinoene opp i Norge. Cherry Casino er de første som prøver lykken her til lands, noe som skjer så tidlig som i 1996. På denne tiden er internett fortsatt under utvikling, og mange sverger enda til landbaserte automater. Suksessen lar vente på seg noen år enda. Det er altså først etter 2007 at det virkelig eksploderer her til lands. Spilleglade nordmenn begynner å lete etter alternativer til de landbaserte spilleautomatene. Ikke alle føler at Norsk Tipping klarer å fylle dette tomrommet. Løsningen blir at veldig mange finner veien til de utenlandske spillselskapene. 

Igjen skal Cherry Casino spille en sentral rolle for Norges nettbaserte historie. Eierne av casinoet er de første som ser muligheten til å gjøre det nordmenn egentlig ønsker; muligheten til å spille på de landbaserte spilleautomatene igjen. Det skal de snart også få lov til, bare i en nettbasert utgave. I samarbeid med NetEnt gjenoppstår nemlig publikumsfavoritten Jackpot 2000 i digital utgave. Under navnet Jackpot 6000 blir den umiddelbart en suksess og årene etter slår mer enn ti andre gamle landbaserte spilleautomat favoritter følge over i den digitale tidsalderen. Nettcasino som Unibet, Betsson og NordicBet ser tidlig muligheten til å satse i Norge, og med Jackpot 6000 og andre spill i porteføljen får nordmenn for alvor øynene opp for disse spillselskapene. Kampen om spillerne er i gang og det markerer også starten på en offensiv markedsføringskampanje, primært på TV. 

Norsk Tipping frykter raskt for sin posisjon og mener dette utgjør en trussel mot enerettsmodellen og spill-monopolet. Som et resultat av dette kommer de første tiltakene fra norske myndigheter i 2010 som skal forby betalinger fra norske banker til spillselskapene. I årene som følger kjempes det mange kamper for å forsøke å forhindre nordmenn fra å spille andre steder enn hos det statlige tippeselskapet. EU domstolene får hyppige saker foran seg, men konkluderer gang på gang med at det er fult lovlig for nordmenn å spille hos utenlandske selskaper på nettet. I 2021 legges de hittil strengeste lovene om pengespill frem fra norske myndigheter, som skal gi Lotteritilsynet et enda større handlingsrom for å slå ned på aktiviteten til de utenlandske selskapene og beskytte spillerne på en bedre måte enn i dag. Bøter og forbud mot markedsføring er blant tiltakene som skal gjøre det enda vanskeligere for spillselskapene å utføre betalinger. Men fortsatt står spill hos utenlandske spillselskaper igjen som 100 % lovlig for spillerne. La oss se nærmere på betydningen av dette

Norges gambling historie

Lovligheten av casinospill

Hvorvidt pengespill hos utenlandske spillselskaper kan anses som lovlig eller ikke har vært, og blir heftig debattert. Norsk Tipping som monopolist jobber for at all spill-aktivitet skal gå gjennom deres kanaler. Det er også en av grunnene til at de har sitt eget casino (Kong Casino) som tilbyr mange av de samme spillene som du finner hos de utenlandske selskapene. Men i praksis er betydningen for deg som spiller at du bare har enda ett casino å velge mellom. Det er nemlig ingen lover som kan stoppe deg fra å spille, enkelt og greit fordi aktiviteten på internett foregår på tvers av landegrenser. Norsk Tipping har forsøkt å tvinge gjennom et totalforbud, men dette ville i praksis bety at man måtte stengt av for IP-adresser ved å blokkere casinoene, et forbud som mange mener bryter mot demokratiske prinsipper. EU domstolene har frem til nå vært av den samme oppfattelsen. 

Fremfor å forsøke å vinne denne kampen, har strategien til det norske Lotteritilsynet vært å jobbe med å begrense aktiviteten til spillselskapene, med det nevnte betalingsforbudet. Dette omfatter kun finansinstitusjonene som håndterer betalingene på vegne av spillerne. Forbudet har i praksis vist seg vanskelig å håndheve ettersom tredjepartsløsninger, primært elektroniske lommebøker, fungerer som et mellomledd mellom spillerne og casinoene. Slik kan du helt uproblematisk bruke et kredittkort til å fylle på e-lommeboken din og videre bruke denne i casinoet. Det er både trygt og 100 % lovlig og du opererer heller ikke i en gråsone. Noen vil kanskje likevel hevde at det bryter mot monopolet og verdier i samfunnet, men andre vil også hevde at det å bruke valgfriheten er en folkerett. Uansett står du helt fritt til å bestemme om du vil bruke pengene dine hos Norsk Tipping eller et utenlandsk casino. 

En nærmere titt på den nye loven for pengespill

I juni 2021 la regjeringen frem et forslag til en ny lov om pengespill i Norge. Loven som har fått navnet Pengespill-loven har ikke tredd i kraft enda, men er under behandling. Hovedtrekkene i loven er at enerettsmodellen videreføres og Lotteritilsynet vil få utvidede fullmakter til å slå ned på aktiviteten til utenlandske spillselskaper. I tillegg er det foreslått at den nye loven skal gjøre det mulig å straffe de som medvirker i markedsføring hos utenlandske spillselskaper, et tiltak først og fremst tuftet på norske kjendiser. Loven vil også begrense muligheten for markedsføring, ha et forbud mot å spille på kreditt, og kreve ansvarlighetsprinsipper fra alle aktører som tilbyr pengespill. 

Det interessante her er at det ikke sies noe om et totalforbud mot utenlandske spillselskaper, men heller virker å være en presisering av at de må opptre ansvarlig. Hvis ikke kan bøter og andre tiltak bli aktuelt. Norske Spilleautomater er likevel kjent med at et totalforbud fortsatt vurderes, blant annet gjennom blokkering av IP-adresser. Hvorvidt man vil få gjennomslag for dette er høyst usikkert. Loven er fortsatt under behandling og skal man nå gjennom med dette må norske myndigheter uansett ha støtte fra EU domstolen som i tidligere runder ikke har gitt medhold for å innføre slike drastiske tiltak. 

Det vi mener er positivt med den nye lovgivningen er at man krever en større grad av ansvarlighet fra aktørene. I Sverige hvor de har regulert markedet gjennom lisenser har de blant annet krav til hvor mye innsats man kan spille med og casinoene er pålagt å operere med aktiv tidskontroll og beløpsgrenser slik at spillerne har både kontroll på hvor lenge de spiller og hvor mye penger de omsetter for. Aktører som ikke kan etterleve disse kravene får ikke lisens. En slik modell har vi tro på for det norske markedet også. Det er helt fornuftige ansvarlige prinsipper, som kommer hele samfunnet til gode ved at man får en større kontroll over problemspilling. Foreløpig er det ingenting som tyder på at man nærmer seg en slik løsning i Norge. Uansett ser ikke vi på dette som slutten for de utenlandske spillselskapene i Norge, selv om norske myndigheter er klare i sin tale på at de vil videreføre monopolet. 

Fremtiden for pengespill i Norge

Hvordan fremtiden blir seende ut for pengespill i Norge er fortsatt usikkert. Myndighetene og Lotteritilsynet sin strategi har enn så lenge vært konsentrert rundt å beskytte monopolet og enerettsmodellen. Det står i sterk kontrakt til hvordan man har valgt å gjøre det i andre land, slik som både Danmark og Sverige, hvor man har lisensordninger som gjør det mulig for utenlandske spilleselskaper å eksistere parallelt med de statlige under forutsetning av at de opptrer ansvarlig

Norske myndigheter sitt argument for å opprettholde dagens modell er at det skal sikre et høyest mulig overskudd til Norsk idrett og samtidig beskytte spillerne mot problemspilling. Samtidig vil mange mene at det er litt naivt å tro at det kan skje med å holde alle andre aktører utenfor, når man i praksis ikke har støtte for dette i europeisk lovgivning. Vil det ikke da være bedre at aktørene får slippe til og kan dokumentere at måten de opptrer er like forsvarlig som det Norsk Tipping gjør? Flere utenlandske spillselskaper som Unibet og Betsson har allerede kommunisert at de er klar til å dele av overskuddet med idretten, og hvis dette kan gjøres på en ansvarlig måte vinner vel alle? I tillegg er mekanismene for å sørge for ansvarlighet på plass for lenge siden. Blant annet har de fleste casino som har lisens gjennom Malta Gaming Authority avanserte verktøy på plass som tar vare på spillerne. 

Når den nye loven for pengespill kommer på plass i Norge vil vi få et klarere bilde på hvilken retning myndighetene kommer til å ta. Foreløpig er det mye som tyder på at det blir en videføring av slik ting er i dag. Samtidig ser det ut som loven gir et handlingsrom med en større grad av frihet, hvor myndighetene har mulighet til å stake ut en annen kurs om de skulle ønske det. 

Anbefalte casinoer for norske spillere

Happy Slots omtale
 • Populære spill
 • Raske uttak
 • Gratisspinn
Lansert: 2022
RollXO Casino omtale
 • Gratisspinn
 • Raske uttak
 • Live Casino
Lansert: 2023
Kingmaker omtale
 • Populære spill
 • Raske uttak
 • Gratisspinn
Lansert: 2023
Anarchy Casino omtale
 • Super velkomstbonus
 • Raske uttak
 • Både Casino, Live Casino og Odds
Lansert: 2023
LordSpin omtale
 • 4000+ spill
 • Gratisspinn
 • Raske uttak
Lansert: 2024
SlotLords omtale
 • Populære spill
 • Live Casino
 • Raske uttak
Lansert: 2024
BetGlobal omtale
 • Populære spill
 • Moderne design
 • Live Casino
Lansert: 2023
Instant Casino omtale
 • Populære spill
 • Raske uttak
 • Gratisspinn
Lansert: 2024

Oppsummering

Nå som du har fått en oversikt over Norges gambling historie, er det godt å vite at selv om det er monopol på pengespill i Norge så er det fortsatt ikke ulovlig å spille på utenlandske spillselskaper for nordmenn. Historien startet allerede i 1875 med grunnleggingen av  det Norske Travselskap. Videre, har det bare fortsatt å utvikle seg, slik vi kan se på tidslinjen ovenfor. Vi i Norske Spilleautomater er spente på å se hva som vil skje med fremtiden. Kanskje vi får vår egen lisens, hvem vet.

Ofte stilte spørsmål

Info Icon

Er det ulovlig å spille på pengespill i Norge? 

Nei, i Norge bryter du ikke loven verken om du spiller hos Norsk Tipping eller hos spillselskaper som driver fra utlandet. De reglene som eksisterer i dag rammer mer betalingstilbyderne og bankene, hvor konsekvensen er at du har litt færre betalingsmetoder å velge mellom en tidliger

Info Icon

Hvilke betalingsmetoder er det jeg ikke kan bruke lenger? 

Betalingsmetoder som Skrill, Neteller og Paysafecard er blant de mest populære betalingsmetodene som ikke kan brukes lenger. Det er heller ikke mulig å bruke bankoverføring. Du har fortsatt rikelig med metoder å velge mellom og både kryptovaluta og e-lommebøker som fungerer som et mellomledd mellom deg og betalingstilbyderne er veldig populære. 

Info Icon

Kan pengespill hos utenlandske spilleselskaper bli forbudt i fremtiden? 

Det er ingen som vet med sikkerhet hvordan tilbudet av pengespill i Norge blir seende ut i fremtiden. Norske myndigheter sin politikk har så langt vært å beskytte posisjonen til Norsk Tipping, men uten at det har betydd en direkte avstenging av utenlandske nettcasino. Det vi vet vil skje fremover er at det vil bli mindre reklame for nettcasino på TV og at det blir stilt større krav til alle aktører om å opptre ansvarlig for å forebygge problemspilling eller spilleavhengighet. 

Info Icon

Hvorfor kan Norsk Tipping annonsere på TV når ingen andre kan?

Ettersom norske myndigheter kjører etter en enerettsmodell så gir de Norsk Tipping tillatelse til å fortsette sin markedsføring. Argumentet tidligere har vært at dette var nødvendig for å motvirke de utenlandske spillselskapene sin aggressive markedsføring. Om de kommer til å endre kurs her hvis det blir mindre reklame fra utenlandske spillselskaper gjenstår å se. 

Ida har virkelig et øye for detaljer og er en ekspert på hva som skiller et godt nettcasino og et som ikke er fult så godt. Ettersom Ida også har ...continue reading

Clock Icon 9 minutter lesetid

Lås opp casinotilbud

Casinotilbud og gratisspinns rett inn i innboksen din.

Fornavn

Email

Ved å abonnere bekrefter du at du er over 18 år og godtar å motta casinotilbud via e-post. Du kan melde deg av når som helst. Les retningslinjene for personvern og informasjonskapsler for

Abonner

Vi bruker informasjonskapsler for å forsikre oss om at vi gir deg den beste opplevelsen som mulig på vår nettside. Om du fortsetter å bruke siden vil vi anta at det er greit for deg.