1. Hjem
 2. Viktigheten av casino spillisenser i Norge

Viktigheten av casino spillisenser i Norge

Viktigheten av casino spillisenser i norge
Faktasjekket av Trude Sørensen Berge
clockEstimert lesetid 13 minutterlesetid

Det viktigste rammeverket for å sikre spillernes rettigheter, og det som til syvende og sist skaper en god spillopplevelse, handler om lisenser. Den nettbaserte casinobransjen som i dag er en milliardindustri blir regulert av lisensene som stiller krav til hvordan aktørene skal opptre. På denne siden ser vi nærmere på hva en lisens egentlig er, hvorfor dette er så viktig og ser på kravene myndighetene stiller til casinoene. Vi kommer også til å gjøre deg bedre kjent med de mest anerkjente lisensmyndighetene som finnes på gaming markedet i dag.

Hva er en spillisens?

Enkelt sagt kan vi si at en casino lisens er noe som gir et nettcasino tillatelse til å presentere innholdet sitt til et publikum. Akkurat som noen som bygger et hus som krever en ferdigattest før man får flytte inn, så er lisensen attesten som viser at casinoet har klart å oppfylle et sett med krav fra lisensmyndigheten. Lisensen sin viktigste rolle er at spillerne kan vite at de kommer til et casino som tilbyr en trygg og sikker spillopplevelse. 

Bak lisensen står det altså en myndighet. Deres rolle er først og fremst å utforme et sett med krav og lover som alle aktørene som søker lisens hos dem må oppfylle. Slike regler går på alt fra aldersgrensen på dem som skal spille til at eierne ikke skal bruke virksomheten til hvitvasking. Det er casinoet som søker lisens sin oppgave å dokumentere at de kan oppfylle alle krav, og så er det lisensmyndigheten som gjennomgår dette og til slutt gir sin godkjennelse. 

I utgangspunktet er det ikke et lovpålagt krav at et casino må ha lisens. Derimot er det slik at mange markeder ikke slipper til casino som mangler lisens. I regulerte markeder som Danmark og Sverige må alle som tilbyr casinospill ha lisens. Slik sikrer man spillerne sine rettigheter og en trygg opplevelse. Her hos Norske Spilleautomater anbefaler vi utelukkende bare casino med lisens. Det er en grunnleggende forutsetning.

Hvordan fungerer casino lisenser i Norge?

Mange blir overrasket over å høre at casino som tilbyr sine tjenester i Norge i utgangspunktet ikke må ha lisens. Bakgrunnen for dette er at Norge, som ett av få markeder, fortsatt støtter seg på en monopolistisk modell. Modellen sikrer kun regulering av Norsk Tipping som kan tilby sitt casino. Alle andre aktører som velger å tilby sine spill til nordmenn, noe de kan gjøre lovlig, skjer uten noen direkte regulering fra norske myndigheter. Med ett får casino lisensen en mye viktigere rolle. 

Satt på spissen kan ikke-regulerte casino velge å tilby sine tjenester på det norske markedet. Heldigvis er ikke dette et større problem. De aller fleste casino som opererer i Norge er også representert i andre land, land hvor lisenser er et grunnleggende krav. Dermed får nordmenn nyte godt av store og spennende spillselskaper med et fantastisk tilbud, hvor spill skjer i trygge omgivelser med full tilrettelegging for ansvarlig spill. Så lenge du velger casino her hos Norske Spilleautomater kan du alltid være trygg på at du bare finner casino med gyldig lisens.

Hvorfor er det viktig for nettcasino å ha lisens?

Det kan være nyttig å ha en god forståelse for hvorfor lisenser spiller en så fundamental rolle for casino-opplevelsen. Her er i essens det som ligger til grunn når myndighetene gjør sine vurderinger: 

 • Rettslig status: Ikke hvem som helst kan starte opp et casino. En godkjent lisens betyr at selskapet som står bak har blitt nøye evaluert og har en godkjent rettslig status. 

 • Tillitt og troverdighet: Med godkjent lisens har du trygghet i at casinoet du spiller hos har den nødvendige anerkjennelsen for å skape tillitt og troverdighet.

 • Beskyttelse av spillere: En casino lisens sikrer spillerne en rekke rettigheter. Blant annet at pengene deres er trygge ved en eventuell konkurs.

 • Regulering av myndigheter: Lisensene blir gitt av offentlige myndigheter som har ansvaret med å overse alle aktivitetene til casinoene.

 • Markedstilgang: I regulerte markeder er det en forutsetning at casinoene har lisens. Det gjør det enkelt for spillerne å vite at de kommer til et sted hvor det er trygt å spille.

 • Transaksjoner: Lisensene sikrer at alle betalinger foregår i trygge omgivelser. Både gjennom sikkerhetssystemer, men også ved bruk av sikre betalingstilbydere.

 • Ansvarlig spill: Sårbare spillere vil alltid være beskyttet av rutiner som ivaretar deres behov på en best mulig måte. Verktøy for å spille ansvarlig vil være lett tilgjengelig.

 • Anti-hvitvasking (AML): En grunnleggende forutsetning for lisensen er at selskapet bak ikke bruker casinoet til en kilde for hvitvasking av penger.  

 • Markedsføring: Mange lisensmyndigheter stiller krav til hvordan casinoene kan markedsføre seg. Spillere som ønsker, kan velge å bli ekskludert fra all form for reklame.

 • Rettslige skritt: Lisensen gjør det helt klart hvilken jurisdiksjon som er gjeldende om et spilleforhold skulle ende i en rettslig prosess. Dette skal være definert i brukervilkårene.

 • Global rekkevidde: De største lisensmyndighetene har en rolle som strekker seg over landegrenser. Det gir økte forpliktelser ovenfor spillerne.

Dette er myndighetene som lisensierer casinoene

Nå som du vet litt mer om hva en casino lisens handler om kan vi gå ett steg videre. Under vil du finne en oversikt over de mest anerkjente myndighetene som jobber med å utstede lisenser. Uavhengig av hvor de er basert i verden er rollen deres å evaluere casinoene ut fra definerte krav og til syvende og sist å ta beslutningen om de er verdig en lisens. Når lisensen er innvilget er det også de som overser at casinoene fortsetter å opptre i tråd med vilkårene. Gitt at de gjør det vil lisensen med jevne mellomrom bli fornyet. Mer om dette senere. La oss først se nærmere på lisensmyndighetene. 

Malta Gaming Authority (MGA)

Når du spiller hos et casino med europeisk lisens er det stort sett Malta Gaming Authority du kommer til å høre om. Som den ledende myndigheten i Europa har mange av de største spillselskapene i verden lisensen sin fra MGA. En lisens herfra er et stempel på at casinoene kan tilby rettferdige spill i omgivelser som ivaretar spillernes behov. På grunn av MGA sin omfattende dokumentasjonsplikt er dette en av de vanskeligste og mest tidkrevende lisensene et casino kan skaffe seg. MGA har også gått foran i bransjen med et sterkt fokus på ansvarlig spill, et ufravikelig krav til alle som søker lisens hos dem. 

Curacao lisenser

Mens det er én lisensgiver på Malta har Curacao flere. Alle koblet til myndighetene på øyen og med Curacao eGaming og Antillephone som de to ledende. Lisenser herfra begynte å spre seg på 90-tallet, og har eksplodert de siste årene når Curacao foreløpig som de eneste lisensmyndighetene har åpnet for kryptobetalinger. En lisens herfra er også et stempel på kvalitet og beviser at casinoene kan oppfylle vilkår som at de opptrer i henhold til Anti-hvitvaskingslover og er rettferdige gjennom bruk av en tilfeldig tallgenerator. 

Gibraltar Regulatory Authority (GRA)

Ikke fullt så utbredt blant norske casino er Gibraltar Regulatory Authority en annen lisensgiver fra Europa. GRA har vært kjent for å bare gi lisens til casino som har lisenser fra tidligere i andre markeder, og sørger på denne måten for en pre-kvalifisering som bare slipper til casino som har et godt omdømme og en beviselig historie for å være trygge. GRA ble startet i 2000 og jobber først og fremst med mindre selskaper. 

Alderney Gambling Control Commission (AGCC)

Alderney Gambling Control Commission har eksistert siden 2000 og har tilholdssted på Kanaløyene. Dette er en mindre aktør som kanskje ikke har mest innflytelse for utformingen av rammeverket som casinobransjen følger, men som likefult er forpliktet til å sikre at alle casino de lisensierer har et strikt regelverk de må forholde seg til. Så sent som i 2018 gjorde AGCC en større oppdatering av retningslinjene sine. 

Isle of Man Gambling Supervision Commission

Gambling myndighetene på Isle of Man er en av de eldste aktørene i bransjen og som har vært med å utforme mye av regelverket som lisensene i dag er basert på. Ved siden av å sikre at casinoene som driver med lisens herfra ikke er involvert i noen form for økonomisk kriminalitet, jobber de både med å beskytte sårbare spillere og sørger for at spillene er rettferdige og transparente. 

Kahnawake Gaming Commission

Mindre aktuell blant casino i Norge, men likefult en innflytelsesrik lisensgiver, finner vi Kahnawake Gaming Commission. De ble startet i 1996 og er lokalisert på Mohawk territorium i Quebec i Canada. Som en av verdens største lisensmyndigheter har de stor påvirkning på hvordan bransjen jobber, selv om casinoene som holder en lisens herfra først og fremst er fra Nord-Amerika. Tette bånd til myndighetene på både Malta og Alderney gjør at de også har innflytelse for hvordan regelverket i Europa utformes. 

Spelinspektionen (Swedish Gambling Authority)

Vi skal tilbake til skandinavisk jord hvor vi finner den svenske Spelinspektionen. De kan på mange måter sammenstilles med det norske Lotteritilsynet. Dette er en myndighet som kun regulerer casinotilbudet i Sverige og har på denne måten ingen direkte styrekraft ovenfor norske spillere. Likevel er det mange av casinoene som opererer i Norge som også finnes i Sverige, og på denne måten er påvirket av kravene som de svenske gaming myndighetene setter. Beskyttelse av spillere er et stort fokusområde og derfor vil du se både strengere regler til bonuser og beløpsgrenser enn det som finnes i mange andre markeder. 

Spillemyndigheden (Danish Gambling Authority)

I 2012 åpnet Danmark opp for utenlandske spillselskaper gjennom en lisensmodell. Denne reguleres av Spillemyndigheden som stiller relativt omfattende krav til aktørene i bransjen på alt fra ansvarlighet til transparens. I dag regnes de som en av de mest anerkjente gaming myndighetene i verden. Det danske markedet er også blant dem som opererer med det høyeste skattenivået for de utenlandske spillselskapene. Akkurat som for svenskene sin del har ikke Spillemyndigheden noen direkte påvirkning på casino som ønsker å drive i Norge.

Søknadsprossen for spill lisenser

Casino bransjen har kommet et langt stykke på vei siden den spede begynnelsen. Hvis det var en tid hvor hvem som helst kunne åpne et casino i jakten på lett profitt, er det helt andre krav som gjelder i dag. Selv om det finnes ferdiglagede casino plattformer som gjør det enkelt å bringe et nettcasino ut i markedet, så er det en omfattende søknadsprosess som ligger til grunn før man etter hvert kan kalle seg lisensiert. 

Reglene som de ulike lisensmyndighetene opererer ut fra vil være forskjellige fra ett land til et annet. Men uansett hvor man søker vil det starte med en kvalifisering av dem som søker. For eksempel vil det stilles krav til plettfri vandel, med andre ord at man ikke har et rulleblad. Så vil myndighetene gjennomgå en sjekk av økonomien til søkeren som må være forberedt på å legge frem en bankattest. Deretter vil myndighetene kreve fullt innsyn i virksomheten for å sikre at man etterlever både lovlige og etiske standarder og ikke minst alt som har med ansvarlighet, betalinger, sikkerhet og så videre. 

Dokumentasjon og krav

Her er en oppsummering av noe av det søkeren må forvente å dokumentere gjennom søknadsprosessen. Kravene vil kunne variere mellom de ulike myndighetene:

 • Bekreftelse av identitet, gjennom kopi av pass og bekreftelse på adresse.

 • Politiattest som bekrefter plettfritt rulleblad.

 • Attest fra banken som går god for de finansielle kravene som lisensmyndigheten stiller.

 • Dokumentasjon som viser at casino programvaren møter kravene til lisensmyndigheten. Det vil gå på alt fra programvarens funksjonalitet til spillutvalg, avtaler med spillprodusenter og et RNG sertifikat.

 • Dokumentasjon på at det er inngått avtale med en tredjepart som skal gjøre en objektiv evaluering av casinoet.

 • Dokumentasjon på at nettsiden oppfyller reglene til lisensgiveren, være seg alt fra brukervilkår til ansvarlig spill og regelverk knyttet til innskudd og uttak. 

Søknadsavgift og kostnader

Kostnadene forbundet med å søke om lisens vil variere mellom de ulike myndighetene. Her er noen retningslinjer fra de to mest populære lisensgiverne i Norge, nemlig Malta og Curacao. 

Curacao:

 • Søknadsavgift: €2000

 • Månedlig lisensavgift: €1500

 • Skattenivå: Fra 2 % på inntekter og 0 % på brutto innsatser

 • Fornyelsesavgift: Fra €10 000

Malta:

 • Søknadsavgift: €2330

 • Årlig lisensavgift: €6660

 • Skattenivå: €4660 i de første fire seks månedene og deretter €7000 per måned

 • Fornyelsesavgift: Fra €4660 til €9000 avhengig av type lisens

Ansvar og etiske retningslinjer

En av de viktigste rollene til lisensene er å sikre ansvarlighet og at ting foregår på en etisk måte. Det knytter seg både til rettferdig og ansvarlighet. Les videre for å lære mer om de viktigste områdene lisensene ivaretar dette. 

Random Number Generator (RNG)

I dag er alle casino som har lisens pålagt å benytte seg av en Random Number Generator. Denne tilfeldige tallgeneratoren har én oppgave, nemlig å ivareta et tilfeldig utfall av hvert eneste spill. Det bransjen omtaler som en RNG styres av en datamaskin som er programmert med en algoritme som ivaretar hele integriteten i bransjen. 

Det er ikke nok at casinoet bare sier at de har en RNG og så ferdig med det. Her kreves det full transparens når både lisensgiver og objektive tredjeparter gjennomgår at denne er satt opp og fungerer som den skal. Skulle et casino velge å tukle med spillene vil det være det største lovbruddet de kan begå. Straffbart etter lov i jurisdiksjonen som lisensgiveren kommer fra.  

Anti-hvitvasking (AML) 

Det var en gang hvor casinobransjen hadde et frynsete rykte og kjent for å bli benyttet til hvitvasking av penger. Begrenset kontroll med pengestrømmen gjorde casinoene til en yngleplass for økonomisk kriminalitet. Alle lisensgiverne har i dag anti-hvitvasking høyt på agendaen og jobber aktivt med å motvirke dette. 

Arbeidet med å sikre at virksomheten ikke drives til å hvitvaske penger sikres på flere områder. Blant annet er KYC (Know Your Customers) prosessen med på å sikre at casinoet kjenner identiteten til alle spillerne. Dessuten har de systemer på plass som varsler ved mistanke om suspekt aktivitet. Klare retningslinjer for hva som skal rapporteres inn følger som en del av lisensen. 

Ansvarlig spill

Ansvarlighet handler mye om hvordan casinoene jobber for å beskytte spillere mot problemspilling. En kjent problemstilling i alt som handler om pengespill. Her har lisensmyndighetene sørget for at bransjen har kommet et langt stykke på vei, med implementering av verktøy som ivaretar ansvarlighet på en rekke nivåer. 

De fleste casino i dag utstyrer spillerne med muligheten for å sette beløpsgrenser og gi mulighet til å be om å bli utestengt. Så er det ikke alltid spillerne selv ser faresignalene. Da er det greit å vite at lisensmyndighetene oppfordrer casinoene til å implementere ulike systemer, slik som tidskontroll som varsler når man har spilt en bestemt tid. Andre «tvinger» spillerne til å sette grenser så snart de har logget seg inn på kontoen. 

Lisensmyndighetene jobber også tett på casinoene med å gi trening og opplæring slik at de bedre skal kunne håndtere problemspillere. Ansatte som kan bistå med hjelp og formidle informasjon til hjelpeinstanser blir stadig mer utbredt. Casinoene jobber også aktivt med å dele ressurser slik at spillerne selv kan kartlegge sin egen risikoprofil og sette inn tiltak ut fra dette. 

Forpliktelser som følger lisensen

Fra et casino har startet en søknadsprosess og til en godkjent søknad foreligger kan ta mange måneder. Faktisk opp mot et helt år. I snitt regnes en MGA søknad å ta mellom 30 og 50 uker, mens en Curacao lisens ligger på godt under halvparten. Forskjellene ligger både i saksbehandlingstid og i hvor rigide søknadskravene er. Når det er sagt vil de fleste prosesser bestå av mange runder med deling av informasjon før alle krav er oppfylt. 

Varigheten for lisensene er også forskjellige. En Klasse 1 lisens (den mest omfattende) fra MGA vil ha en varighet på 10 år. En såkalt Master License fra Curacao har en varighet på 5 år. Selv om lisensen i seg selv har en varighet på ganske mange år betyr ikke at det dermed er fritt frem, frem til lisensen skal fornyes. Alle lisensmyndighetene krever en jevnlig innrapportering av ulike forhold for at lisensen skal være gyldig. Slik rapportering kan innebære: 

 • Innrapportering av økonomiske forhold, som omsetning og finansiell status.

 • Varsel om større endringer i driften, slik som oppkjøp, nedbemanning eller konkursbeskyttelse.  

 • Innrapportering av resultater fra tredjeparts undersøkelser fra aktører som eCOGRA som gjennomgår stauts på casinoene sin RNG. 

Revisjon

Alle casino som har lisens er pliktet til å gjennomgå regelmessige revisjoner. Hyppigheten varierer fra de ulike myndighetene og kan være snakk om alt fra kvartalsvis til årlig revisjon. Hensikten med revisjonen er at en objektiv part skal sørge for at casinoene fortsatt oppfyller de opprinnelige kravene som lå til grunn for å få innvilget lisensen. Revisjonen vil gjennomgå alt fra RNG til at betalingsmetodene fungerer som de skal, at sikkerhetsrutiner er på plass, KYC prosessen fungerer, personvernreglene følges osv. 

Konsekvenser av eventuelle avvik vil avhenge av avvikets omfang og alvorsgraden. Mindre avvik vil casinoet få en bestemt tid på seg til å ordne opp i, før en godkjent revisjon foreligger. Ved mer alvorlige avvik vil det kreves umiddelbar handling, potensielt dagsbøter frem til avviket er ordnet opp i og i ytterste konsekvens at revisjonen ikke blir godkjent med den konsekvens at lisensen kan trekkes tilbake. 

Fornyelsesprosessen

Som nevnt kan en godkjent lisens ha en varighet på så lenge som 10 år. Ved å følge jevnlige revisjoner vil en eventuell fornyelse av prosessen være relativt ukomplisert, men fortsatt stille krav til dokumentasjon fra casinoet. Utgangspunktet er å sikre at integriteten og lovligheten til casinoet fortsatt er ivaretatt og sikre at man fortsetter å etterleve alle gjeldende bransjekrav. Gjennom fornyelsesprosessen vil casinoet kunne bli bedt om å dokumentere følgende ting: 

 • Finansiell status: Gjennomgang for å sikre at casinoet kan fortsette å opprettholde sine betalingsforpliktelser ovenfor spillerne. 

 • Evaluering av casinoets integritet: Sikre at casinoet fortsatt følger gjeldende regler for ansvarlig og rettferdig spill, og fortsetter å opptre med full transparens. Ikke minst at de gjennom lisensperioden har vist evne til å forholde seg til gjeldende krav og regler. 

 • Gjennomgang av resultater fra revisjoner: Det er også sannsynlig at lisensmyndigheten vil gå gjennom resultatene fra foregående revisjoner for å se på graden av avvik, og casinoets evne og vilje til å korrigere disse. 

Ressurser og referanser

Konklusjon

Casino lisenser er hjørnesteinen i dagens moderne gaming samfunn. Det er de som sikrer integritet, trygghet, rettferdighet og ansvarlighet. De sørger for at du som spiller vet at spillene du bruker pengene dine på er rettferdige og at utfallet aldri blir tuklet med. De sørger for at du kan føle deg trygg når du spiller, både på vegne av pengene dine og dine personlige data. Ikke minst sørger de for at casinoet har dine beste interesser i tankene og gjør det de kan for å unngå at du blir sendt ut i et økonomisk uføre. 

Hvor lisensen kommer fra er ikke det viktigste når du skal ut å velge deg et casino. At casinoet har lisens er mye viktigere. Denne guiden har gjort deg kjent med de største og ledende lisensmyndighetene i verden og det er disse du skal se etter der du spiller. Så gir vi deg også trygghet og garanti ved å love deg at casino du finner her hos Norske Spilleautomater alltid, og da mener vi ALLTID, kommer til å ha lisens. Vi ønsker deg en god og trygg casino opplevelse!

Ofte stilte spørsmål

Info Icon

Hva er en casino lisens og hvorfor må casinoene ha dette?

En casino lisens er et stempel på at et casino følger krav og lover definert av en offentlig myndighet. Kravene går på alt fra økonomiske forpliktelser til å ivareta spillerne sikkerhet og interesser når de spiller. Casino må ha dette for å bevise ovenfor spillerne at de er til å stole på.

Info Icon

Hvordan kan et casino søke om lisens og hva er kravene?

Et casino som ønsker å søke lisens kan gjøre dette ved å kontakte lisensmyndigheter som Malta Gaming Authority eller Curacao eGaming. Kravene for å få lisens er alt fra at man har et plettfritt rulleblad til at man kan oppfylle strikte økonomiske krav. Søknadsprosessen kan ta fra seks til 50 uker avhengig av kompleksiteten for søknaden og hvilken myndighet man søker gjennom.

Info Icon

Er det forskjeller på lisensene fra nettcasino til landbaserte casino?

Ja, dette er to helt forskjellige typer lisenssøknader. Den store forskjellen ligger i hvordan virksomheten tilbys. For online casino som ikke består av fysiske spill er det ekstra viktig å sikre integriteten i spillene. Kravene vil derfor fremstå som helt forskjellige.

Info Icon

Hvilken rolle spiller lisensmyndighetene for å sikre kravene for lisensen?

Selv om en lisens kan være gyldig i så lenge som 10 år krever lisensmyndighetene at alle casinoene som har lisens med jevne mellomrom innrapporterer data. Det kan være alt fra økonomiske data til informasjon om større endringer i driften. De krever også jevnlig revisjon av en uavhengig tredjepart med fult innsyn i resultatene.

Info Icon

Hvordan beskytter lisensene spillerne?

En av de viktigste rollene til lisensene er å sikre spillernes interesser. Det gjøres blant annet ved å påse at casinoene tilbyr rettferdige spill ved å benytte en Random Number Generator (RNG). Lisensene stiller også krav til sikkerhet i programvaren og beskyttelse av spillernes personlige data. Dessuten stiller lisensene krav til ansvarlighet ved å pålegge casinoene at de har implementert verktøy som lar spillerne ta kontroll over spillingen sin og bistår med hjelp dersom noen får problemer.

Ida har virkelig et øye for detaljer og er en ekspert på hva som skiller et godt nettcasino og et som ikke er fult så godt. Ettersom Ida også har ...continue reading

Clock Icon 13 minutter lesetid
Faktasjekket av Trude Sørensen Berge

Vi bruker informasjonskapsler for å forsikre oss om at vi gir deg den beste opplevelsen som mulig på vår nettside. Om du fortsetter å bruke siden vil vi anta at det er greit for deg.