1. Hjem /
 2. Poker /
 3. Omaha poker

Omaha poker

Omaha poker
Faktasjekket av Ida Moen Olsen
clockEstimert lesetid 11 minutterlesetid

Sammen med Texas Hold ‘em er Omaha de to mest populære pokervariantene som spilles. Omaha har blitt en favoritt hos mange spillere, både fordi reglene er enkle å lære seg og fordi spillet har stor underholdningsverdi. Her har nemlig spillerne hele ni kort de kan sette penger på. På denne siden får du et nærmere innblikk i hvordan Omaha fungerer, spilleregler og håndrangerier. Vi kommer også til å vise deg noen grunnleggende strategier og se litt nærmere på ulike Omaha varianter.  

Fakta om Omaha:

 • Antall spillere: 2-10
 • Antall kort: 4 hole cards + 5 community cards
 • Populære varianter: Omaha Hi, Omaha Hi / Lo, 5 card Omaha 
 • Limits: Pot limit, Fixed limit, No limit

Hva er Omaha Poker?

Omaha, også kjent som Omaha Hold 'em, er en svært populær variant av poker som baserer seg på felleskort, kort som ligger synlig på bordet for alle deltakende spillere, og kort man har på hånden. Målet er enkelt og greit å få en best mulig hånd basert på en kombinasjon av disse. 

Omaha som spill sies å ha utviklet seg på et casino i Las Vegas, uten noen nærmere beskrivelse av verken opprinnelse eller årstall. Det som er sikkert er at det er en videreutvikling av Texas Hold 'em, og i neste avsnitt ser vi nærmere på forskjellene mellom de to spillene. 

Hva er forskjellene mellom Omaha Poker og Texas Hold 'em?

Den store forskjellen mellom de to spillene er at Omaha baserer seg på fire hole cards (kortene som deles ut skjult til spillerne), sammenlignet med Texas Hold 'em sine to. Budrunder og commuity cards (felleskortene som ligger åpnet for alle spillere) er identiske. Showdown er ellers den samme, men det interessante med Omaha er at spillerne må velge to av de fem kortene på hånden og sette de sammen med tre av de fem felleskortene. I Texas Hold 'em står man friere. 

Slik spiller du Omaha poker

Kan du Texas Hold 'em fra før vil du ha få problemer med å mestre Omaha. Grunnreglene er nemlig mer eller mindre de samme, men hvor den store forskjellen ligger i antall kort. Under ser vi nærmere på hvordan reglene er bygget opp, hvilke håndrangeringer som gjelder og hvordan budrundene fungerer. 

Oversikt over regler

Spillet starter så snart det avtalte antallet spillere sitter klare rundt bordet. Hver spiller har sitt antall med chips, som samsvarer med det på forhånd fastsatte beløpet for innsats. Dette vil være utgangspunktet enten du spiller online eller i et live pokerrom. Som i de fleste andre varianter av poker brukes det en dealer. Hvis ikke dette er en bestemt person, så vil det bli lagt ned en knapp som markerer hvem som har denne oppgaven som vil bli rullert gjennom spillet.  Spiller du online skjer alt dette automatisk, men i live spill vil det blant annet være dealeren som deler ut kortene og som danner utgangspunktet for blind posisjonene. 

Blind praktiseres som regel alltid i Omaha, hvor spilleren som sitter til venstre for dealeren er «small blind», mens spilleren til venstre for small blind er «big blind». Alle spill følger egne regler for hvor mye blinds er, men regelen er alltid at big blind er det dobbelte av small blind. Utdelingen av kort starter ikke før begge blinds er lagt ned, og vil starte med small blind og gå videre med klokken. Det vil kun bli delt ut ett kort til hver spiller av gangen. 

Når alle spillere har fått utdelt sine første fire kort befinner vi oss i det som kalles for preflop runden. Her får alle spillere mulighet til å gjøre en handling. Big blind markerer det første budet, og gir spillerne følgende valg: fold som betyr at de overgir seg og ikke blir med videre, call som betyr at de matcher big blind, eller raise som betyr at de ønsker å by mer. Hvis en spiller velger å by mer vil de øvrige spillerne på nytt ha de samme valgene. Big Blind er den siste spilleren som avslutter preflop runden. 

Spillet går herfra inn i flop runden, som betyr at de første tre av fem felleskort vil bli lagt på bordet. Disse legges med bildesiden opp, synlig for alle spillere. Nå begynner det å bli interessant, fordi spillerne virkelig kan begynne å se hva de har å spille med. På nytt får man de samme tre valgene som tidligere; fold, call og raise. I tillegg blir nå «check» et valg, som betyr at man ikke er villig til å by noe mer enn tidligere. Hvis alle sier check går spillet raskt til den neste runden. 

Turn heter den neste runden i spillet, og innebærer at det blir lagt ned enda et felleskort synlig på bordet. Nå ligger det fire kort med bildesiden opp. En ny runde med handlinger følger, før spillet fortsetter inn i River fasen. Denne runden markerer at det siste felleskortet havner i bordet og en ny runde med handling følger. Herfra går spillet videre til Showdown, som er tidspunktet hvor spillerne skal vise hva de har på hånden og det blir avgjort hvem som vinner potten. Som tidligere nevnt er det fem kort av de totalt ni som bestemmer hånden, satt sammen av to egne kort og tre felleskort. Les videre for å lære deg håndrangeringene i Omaha.  

Håndrangeringer

Fra høyest til lavest, her er de 10 håndrangeringene som gjelder for Omaha: 

 1. Royal Flush: En straight fra 10 til ess, med alle kortene i samme mønster. Alle mønster er rangert som like gode. Eksempel på en Royal Flush kan være hjerter 10-J-Q-K-A
 2. Straight Flush: En hvilken som helst straight som ikke er royal, hvor alle kortene er i samme mønster. For eksempel spar 6-7-8-9-10
 3. Fire like: Fire kort av samme verdi, for eksempel 8-8-8-8-4
 4. Full house: Tre kort av samme verdi, sammen med to like kort av samme verdi. For eksempel 8-8-8-4-4
 5. Flush: Fem kort i samme mønster, men som ikke er i rekkefølge. For eksempel ruter 2-5-7-J-K
 6. Straight: Fem kort i rekkefølge, men som ikke er i samme mønster. For eksempel ruter 5 – kløver 6 – hjerter 7 – ruter 8 – spar 9
 7. Tre like: Tre kort av samme verdi, for eksempel 8-8-8-7-2
 8. To par: To kort som er av samme verdi, sammen med to andre kort av samme verdi, for eksempel 8-8-4-4-J
 9. Ett par: To kort i samme verdi, for eksempel 8-8-J-9-3
 10. High card: Det høyeste kortet på hånden når man ikke har noen av kombinasjonene over

Dersom to spillere har den samme hånden og det ikke kan skilles på andre måter så er det alltid høyeste kort som avgjør. Hvis to spillere begge har tre like, så er det spilleren med den høyeste tressen som vinner. For eksempel så slår tre åttere, tre firere. Hvis to spillere har det samme paret, er det høyeste kort av de tre øvrige som vinner. For eksempel vil hånden 8-8-J-7-2 slå hånden 8-8-10-3-2. Hvis det ikke er mulig å skille to hender fra hverandre vil omgangen kunne gå til omspill eller føre til at potten deles mellom spillerne. 

Åpningshånden: dette skal du se etter

Som vi har sett gir åpningsrunden (preflop) i Omaha deg fire kort du kan vurdere, og som gjør at det er mange flere mulige kombinasjoner av hender enn i Texas Hold 'em. Samtidig må du huske at kun to av dem kan brukes for å bestemme hånden din ved showdown. Når det er sagt er det noen spesielle kort du bør se etter. For eksempel vil fire kort i rekkefølge være et godt utgangspunkt for en straight, mens fire kort i samme mønster er et godt utgangspunkt for en flush. Et høyt par eller bedre er også vel verdt å spille på, men ved lavere rangeringer enn dette bør du begynne å tenke deg om. Skal du spille på enkeltkort er det ikke mange andre kombinasjoner enn A-K som er verdt å samle på, og kan gi muligheter når felleskortene skal spilles ut. 

Flop strategi: hvordan spille hånden din

Hvis du ikke allerede har gitt deg etter preflopen, så vil de tre første felleskortet som dukker opp i floppen ha mye å si for det videre spillet ditt. Hvilke valg du foretar deg herfra må vurderes opp mot hvor godt disse kortene passer med de fem kortene du har på hånden. Du må også vurdere hva de eventuelt kan bety for andre spillere. Danner de et godt utgangspunkt for en straight eller flush og du selv ikke har noe, må du være veldig forsiktig. Ligger det et par her og du fortsatt ikke har noe så er det også en alarmklokke. Har du selv et godt utgangspunkt for noe så er det viktig å tenke over hvordan du posisjonerer deg. 

Den største feilen nybegynnere gjør er å spille veldig aggressivt helt fra starten, med en god hånd som utgangspunkt. En dårlig hånd kan fungere fint som en bløff ved prefloppen, men etter floppen er det lett å skremme bort andre ved å spille for aggressivt. Her gjelder det å legge opp til en balansert budstrategi som gjør at du får med deg flest mulig andre spillere slik at potten bygger seg opp. Samtidig må du ikke gjøre det for lett for motspillerne ved å komme tilbake i spillet, med et lavt bud som lett kan aksepteres og åpne opp for nye kort i turn og river runden.  

Turn og River: Skaffe deg en best mulig hånd

Turn runden i Omaha betyr at det dukker opp et fjerde felleskort i bordet. Hva du velger å gjøre herfra avhenger helt av hvordan du selv står i spillet. Er du på offensiven og har initiativet, eller er det en annen spiller som styrer? Hvis ingen har bydd enda og du har styringen er en god regel å by om du har par i ess eller bedre. Hvis ikke vil «check» være ditt beste valg. Hvis du selv ikke har initiativet bør du ikke by på noe dårligere enn to par. Hva om noen andre byr før deg? Du kan høyne om du har to par eller bedre og syne («call») om du har to ess, en flush eller straight draw. Draw henviser her til at du bare er ett kort fra en flush eller straight som kan komme i River runden. 

Når du kommer til river runden er det ikke noe mer å gjøre med kortene dine. Etter at det siste felleskortet er lagt på bordet så er det dine fire kort på hånden og de fem felleskortene du har å spille med. Sitter du på initiativet og har en høyt rangert hånd er det helt greit å by. Hvis noen byr etter deg og felleskortene kan indikere at spilleren har en god hånd bør du ikke gjøre mer enn å syne. Føler du at du har vinnerhånden er det greit å høyne budet ytterligere. Hvis en annen spiller har initiativet kan du by om River runden gir deg et høyt par. Hvis en annen spiller byr før deg bør du syne. Det er fortsatt greit å by med to par eller bedre, og kan også høyne om det er liten sannsynlighet for at andre har en bedre hånd.  

Omaha Poker strategier

En av grunnene til at mange liker poker er at det har et større innslag av ferdigheter enn mange andre spill. Selv om tilfeldigheter er mest avgjørende for suksess, så finnes det noen strategier man kan ta i bruk for å forbedre eget spill. 

Som vi har vært inne på er åpningshånden av avgjørende betydning for om du skal velge å spille videre eller å gi deg allerede i preflop runden. Det vil koste mye penger å by på hver eneste runde, og med mindre du har en blind posisjon skal du ikke bli med i spillet med mindre du:

 • Har et godt utgangspunkt for en straigth eller flush
 • Har et høyt par eller bedre
 • Har høyeste kort, i kombinasjonen A-K

Som i mange andre varianter av poker har også posisjonen din ved bordet mye å si for hvordan du velger å spille. Det å sitte tidlig, sammenlignet med sent har stor betydning. En spiller som sitter sent vil være i posisjon til å bedre vurdere hva andre spillere gjør og kan gjøre sine valg deretter. Sitter du tidlig har de andre spillerne en fordel over deg. Det betyr ikke at du aldri skal handle om du sitter tidlig, men verdien av en god hånd er betydelig høyere i Omaha om du sitter i en senere posisjon. Spesielt når felleskortene spilles ut blir dette tydelig. 

Nettopp felleskortene i Omaha er en viktig bit av informasjon. Mange nybegynnere gjør feilen at de overvurderer verdien i felleskortene uten å tenke på at verdien kan være minst like god for de andre spillerne. Ser du at det ligger en skummel flush eller straight mulighet i bordet og du selv ikke har noe, så må du være veldig forsiktig. Avhengig av hvor langt i spillet du er kommet kan du vurdere å kaste deg, men bør i hvert fall ikke by eller høyne. Mange glemmer også felleskortene og ser seg blind på sin egen hånd, og dette kan også være skummelt. Det ligger uvurderlig med informasjon i bordet, og gjennom spillernes handlinger, og alt handler om å kunne bruke det. 

Spiller du Omaha online er det ikke så lett å komme langt med en bløff. Rundt et pokerbord kan det være lettere. Men det er et faktum at bløffing i Omaha er langt mer uvanlig enn det er i Texas Hold’ em. Grunnen til dette er at det er vesentlig flere kort i spill i Omaha, og gir dermed alle deltakende spillere mer informasjon til å kunne avsløre bløffen. Selv om det kan være morsomt å spille ut en bløff, er det anbefalt å være svært forsiktig med dette, spesielt om du er ny til Omaha. 

Enten du spiller Omaha eller andre varianter av poker, er en god pengestrategi viktig. For det første bør du alltid ha bestemt deg på forhånd for hvor mye du skal spille for. For det andre, når du har nådd dette beløpet skal du unngå å spille for mer. For deg som spiller på nett er det lett å bruke mye penger på Omaha på kort tid. Spillene går relativt raskt og det er lett å la seg rive med og by og høyne over en lav sko. Velg hvilke hender du byr på med omhu, og by med måte, så vil du se at pengene dine strekker mye lenger til.  

Populære varianter av Omaha Poker

Spesielt når du spiller poker på nett vil du komme over ulike varianter av Omaha. Omaha Hi, Omaha Hi / Lo og 5 Card Omaha er tre begreper du kommer til å høre om. Flere av disse er laget for å gi spillene et ekstra spenningsmoment, eller en x-faktor. 

Omaha Hi eller Omaha High er standard varianten, hvor det er den klassiske håndrangeringen med en Royal Flush (se avsnitt for håndrangering) som det høyeste kortet. Beveger du deg over på Omaha Hi / Lo så innføres det at også den dårligste hånden kan vinne. Dette er en hånd bestående av 5-4-3-2-A, også kalt «wheel». Noen varianter av Omaha Hi / Lo praktiserer at potten deles mellom den beste og dårligste hånden.  

5 Card Omaha er en variant som innfører et femte «hole card», altså at man sitter med fem kort på hånden i tillegg til de fem felleskortene. Det er en variant som er laget for å øke spenningsnivået ytterligere ved at sjansene for å få en skikkelig sterk hånd øker. Spillerne skal her bruke to av sine hole cards og tre felleskort for å skape en best mulig hånd. Ellers er reglene for både kortdeling og håndrangering det samme som i standard Omaha. 

Slik kommer du i gang med Omaha Poker online

Nå som du kjenner til de viktigste prinsippene for Omaha Poker er det neste steget å sette i gang og spille. Her er en raskt guide for hvordan du kommer i gang med å spille på nett: 

 1. Velg et nettcasino som tilbyr Omaha Poker og som du har lyst til å spille hos. Les en anmeldelse av casinoet først, slik at du er sikker på at det er det rette for deg.
 2. Finn ut om det er mulig å få en bonus når du melder deg inn eller gjør det første innskuddet ditt. Det kan bety at du får litt mer penger å spille med.  
 3. Finn frem til den Omaha varianten du har lyst til å spille, enten du vil prøve live eller i videopoker utgave som er spill mot datamaskinen.
 4. Pass på at du kan reglene for den varianten av Omaha som du velger å spille. Husk at det kan være viktige forskjeller. 
 5. Bestem deg for hvor mye du skal spille for, og hold deg til dette beløpet når du går i gang med å spille. 
 6. Kos deg med Omaha online!

Konklusjon

Gjennom denne guiden har du lært deg de viktigste prinsippene knyttet til Omaha Poker. Du har blitt bedre kjent med spillereglene, håndrangeringer og hvordan du kan spille på ulike hender gjennom spillets faser. Vi har også vist deg noen helt grunnleggende Omaha strategier, og gitt deg en liten smakebit på andre varianter av spillet. Det vil gjøre deg godt rustet til å ta det neste steget, nemlig å begynne å spille Omaha på nettet. 

Ofte stilte spørsmål

Info Icon

Hva er den beste åpningshånden i Omaha Poker?

Den beste åpningshånden er A-A-K-K i dobbel-mønster, for eksempel A-K i ruter og A-K i hjerter. Den nest beste åpningshånden er A-A-J-10, også i dobbel-mønster.

Info Icon

Hvordan beregne potten i Omaha Poker? 

Potten kan beregnes etter følgende formel: Det forrige budet eller høynete budet x 3, pluss summen av alle andre bud. Hvis vi har følgende opplysninger: small blind på 50 kr, big blind på 100 kr, og et bud/høynet bud på 300 kr, så tilsvarer det følgende pott: 50 kr + 100 kr + 300 kr x 3 = 1050 kr. 

Info Icon

Hva er den vanligste åpningshånden i Omaha Poker?

Det er størst sannsynlighet for at en spiller har ett par eller mindre som åpningshånd. Hvilke kort dette vil være er helt umulig å si. 

Info Icon

Kan jeg spille Omaha gratis på nettet? 

Demoversjoner eksiterer ikke i poker slik det gjør på spilleautomater. Din beste mulighet for å spille gratis er å delta i en freeroll turnering, som er en pokerturnering hvor det ikke koster noe å delta.  

Filipp er en profesjonell skribent og fikk sin første casinojobb allerede i 2007, han ble invitert til Malta for å hjelpe til med utviklingen av et nordisk nettcasino. Mildt sagt ...continue reading

Clock Icon 11 minutter lesetid
Faktasjekket av Ida Moen Olsen

Lås opp casinotilbud

Casinotilbud og gratisspinns rett inn i innboksen din.

Fornavn

Email

Ved å abonnere bekrefter du at du er over 18 år og godtar å motta casinotilbud via e-post. Du kan melde deg av når som helst. Les retningslinjene for personvern og informasjonskapsler for

Abonner

Vi bruker informasjonskapsler for å forsikre oss om at vi gir deg den beste opplevelsen som mulig på vår nettside. Om du fortsetter å bruke siden vil vi anta at det er greit for deg.