1. Hjem /
 2. Ansvarlig spill /
 3. Spill ansvarlig

Spill ansvarlig

Spill ansvarlig

Skrevet av

Ida Moen Olsen
Ida Moen Olsen
Faktasjekket av Are Eirik Nilsen
clockEstimert lesetid 11 minutterlesetid

Noen ganger kan det være slik at spillingen tar overhånd. For å kunne gjøre noe med spillavhengighet er det første skrittet å anerkjenne at man har et problem. Spillavhengighet kan føre til både økonomiske, sosiale og psykologiske problemer. Det gjelder ikke bare for spilleren selv, men også for familie, venner og de nærmeste omgivelsene. Samtidig som det kan være krevende å gå til steget å be om hjelp, kan det også være vanskelig å vite hvor man skal starte. På denne siden kan du lese mer om hvilke tegn du skal se etter om du selv eller noen du kjenner lider av spillavhengighet og hvem du kan kontakte for hjelp. 

For de fleste er pengespill en form for underholdning og noe man gjør som et rent tidsfordriv. Nærmest som en hobby. Så er det samtidig slik at det ikke oppleves sånn for alle. Det er nemlig også dem som opplever spillingen som et problem og utvikler dårlige vaner over tid. En undersøkelse gjennomført i 2020 viser at rundt 55 000 nordmenn defineres som spillavhengige, noe som vil si rundt 1 % av den norske befolkningen.   

Hva er spillavhengighet?

I Norge defineres spillavhengighet som en psykisk lidelse som kobles til impulsforstyrrelser. Det fører til en ukontrollert besettelse til å spille, til tross for de negative konsekvensene det har for en selv og andre. Selv om spilleren selv er oppmerksom på problemene, så klarer ikke hun eller han å stoppe, til tross for at det går utover dem man er mest glad i. Det er samtidig viktig å anerkjenne at symptomene og intensiteten knyttet til spillavhengighet kan være veldig forskjellig. Her er noen av de vanligste formene for spillavhengighet: 

Tvangsspilling

Dette er en person om ikke klarer å kontrollere ønsket sitt om å spille:

 • En tvangsspiller kommer til å spille uavhengig av om hun eller han taper og tar ikke hensyn til konsekvensene av dette
 • Spilleren kommer til å se etter måter å spille på selv om hun eller han ikke har råd til å tape. Dette kalles også for patologisk gambling

Overdreven gambling

Dette er en person som viser klare symptomer på spillavhengighet, men bare på bestemte tidspunkt eller perioder:

 • En overdreven gambler har ofte en viss kontroll over problemet sitt og kan styre adferden sin mesteparten av tiden
 • Det kan gå både uker og måneder uten at vedkommende viser tegn til spillavhengighet
 • Når personen først begynner å spille vil hun/han vise klare tegn til spillavhengighet

Problemspilling

Dette er en person som ikke spiller så ofte eller for overdrevne høye summer, men som likevel ikke har kontroll over spillingen:

 • Spillingen går utover personens normale liv
 • Drives av et ønske om å vinne tilbake tapte penger eller lyger til andre om spillingen
 • Personen innser at hun/han ikke klarer å stoppe seg selv fra å spille

Symptomer på spillavhengighet

Det kan ta lang tid før en spiller begynner å spille før det vises på omgivelsene. I starten har man gjerne kontroll, før man sakte, men sikkert mister den. Hvor lang tid dette tar kan variere stort fra en spiller til en annen, men prosessen kan deles inn i fire ulike faser: 

 • Introduksjonsfasen: Første gang en person blir introdusert for pengespill. Gjerne i ung alder og kun som ren eksperimentering
 • Adopsjonsfasen: Når en spiller velger å ta en mer aktiv tilnærming til pengespill ved å oppsøke det selv
 • Reklamefasen: Spilleren tar valget med å fortsette spillingen som etter hvert utvikler seg til å bli en aktivitet eller hobby 
 • Avhengighetsfasen: Fra å ha vært lystbetont mister nå spilleren kontrollen og utvikler en avhengighet

Når en spiller utvikler en avhengighet kan symptomene gjenkjennes slik de er beskrevet av American Psychiatric Association. Hvis du selv kjenner på noen av disse symptomene, eller du kjenner dem igjen hos noen andre, er det klare tegn på spillavhengighet: 

 • Du spiller med stadig høyere summer for å kjenne på «kicket» som spillingen gir. Som et resultat av dette får du stadig større økonomiske vanskeligheter
 • Du blir rastløs og irritabel når du ikke spiller
 • Du opplever gjentatte mislykkede forsøk på å forsøke å begrense spillingen
 • Du tenker ofte på pengespill; gjenopplever tidligere suksesser, hvordan du kan vinne mer penger eller hvordan du kan skaffe til veie penger for å spille
 • Du bruker pengespill som oppmuntring når du føler deg trist, engstelig eller hjelpeløs
 • Du føler en sterk trang for å vinne tilbake penger etter at du har tapt
 • Du skjuler spillingen din for andre og lyger om hvor mye tid og penger du bruker på spillingen
 • Du opplever at spillingen går utover relasjoner til andre, arbeidet ditt og den daglige rutinen
 • Du ber om penger fra andre for å hjelpe deg ut av pengeproblemer som skyldes spillingen 
 • Du kjenner ingen lyst til å spille sammen med andre

Det er viktig at disse symptomene ikke vurderes som et tegn på spillavhengighet hvis det skyldes en annen psykisk lidelse. Det er også viktig å anerkjenne at listen ikke på noen som helst måte kan stille en diagnose. En riktig diagnose må stilles av helsepersonell, slik som en psykiater.  

Spillavhengighetens utviklingsfaser

For å få en forståelse for hvordan spillavhengighet oppstår kan vi dele det inn i fire ulike faser, slik Dr. Robert Custer beskriver det:  

 1. Oppstartsfasen: Denne fasen kjennetegnes ved at en spiller må ta et valg om hun eller han fortsetter å spille etter en gevinst eller et tap. Hvis en spiller fortsetter å tape vil personen slutte å spille, og hvis personen vinner vil den fortsette å spille og gå inn i vinnerfasen. 
 2. Vinnerfasen: Denne fasen kjennetegnes ved at det spilles av og til, men hvor aktiviteten gradvis øker ettersom spilleren vinner oftere og større summer. Spilleren føler etter hvert en trang for å spille for større summer og hvor spillingen tar mer kontroll over spillernes adferd. Spilleren får økt selvtillit og tilskriver gevinsten til egen innsikt om pengespill.
 3. Tapsfasen: Tapsfasen etterfølger vinnerfasen som en periode med tap og som truer selvtilliten. Spilleren velger å skjule tapene sine for andre og ser etter både lovlige og ulovlige måter å finne mer penger som kan kompsenere for tapene. Slik opparbeider spilleren seg en gjeld som bringer spilleren over i den desperate fasen. 
 4. Desperat fase: Ved å delvis innløse gjelden sin fra tid til annen bygger spilleren en selvtillit om at hun eller han kan komme seg ut av enhver situasjon. Det fører til at spillingen fortsetter og problemene gjentar seg. I denne fasen må også spilleren håndtere konsekvensene av spillingen både gjennom gjeld, tap av relasjoner, tapt arbeid og arbeidsinntekt, samt både psykiske og fysiske plager. Spillingen løser ikke lenger problemer og skaper en mer desperat adferd gjennom ønske om å flykte fra hverdagen og kan også føre til selvmordstanker og vil trenge akutt bistand fra helsevesenet. Noen spillere vil også bli involvert i kriminelle aktiviteter og får problemer med politi og rettsvesen.

Årsaker til spillavhengighet

Det er ingen svar med to streker under som kan påpeke den eksakte årsaken til spillavhengighet. Likevel er det flere faktorer som spiller inn, slik som psykisk helsetilstand (for eksempel drevet av rusforstyrrelser), alderen du starter å spille og hvor store de første gevinstene er. 

Biologiske faktorer

En av de viktigste årsakene til spilleproblemer er av biologisk natur, noe som skyldes at spillavhengighet ligner på andre avhengigheter slik som rus. Bilder av hjernen har vist at å vinne i pengespill kan utløse en nevrologisk prosess som har likhetstrekk med hvordan man reagerer på narkotikaen Kokain. Mennesker som har mangel på noradrenalin, et stoff som er knyttet til stress og farlige situasjoner, og serotonin, et stoff knyttet til følelsen av lykke og velvære kan også se ut til å ha en kobling til spillavhengighet. Studier viser også at enkelte mennesker kan være genetisk disponert for å utvikle impuls- og avhengighetsforstyrrelser. 

Psykologiske faktorer

Hvordan man tenker på pengespill kan også indirekte påvirke hvorvidt et spilleproblem utvikler seg. Det som forskningen beskriver som Gamblerens Misforståelse kan være med på å rasjonalisere den tvangsmessige adferden. 

Gamblerens Misforståelse handler om troen på at serie med uavhengige hendelser påvirker sjansene for fremtidige uavhengige hendelser. Ta for eksempel en mynt. Den har to sider, som betyr at den alltid har 50 % sjanse for å lande på den ene siden. Den kan lande fem ganger på rad på den ene siden, men det vil være helt tilfeldig. Gamblerens Misforståelse handler da om at spilleren vil forvente at mynten vil fortsette å falle flere ganger på den andre siden, for å gjøre opp for de andre gangene. 

Slik kan dette være med å gi spilleren motivasjon til å jage etter tidligere tap og tro at lykken er nødt til å snu. Personer med spillavhengighet har ofte en forvrengt tankegang hvor de benekter alvoret i spillingen, er overtroisk og har en overdreven tro på at ulykken er i ferd med å snu. Det er også bevist at raske spille øker sannsynligheten for spillavhengighet, hvor for eksempel en spilleautomat som er lett tilgjengelig og avgjør spillene raskt vil være mer attraktive enn spill som Lotto hvor man kun kan spille et par ganger i uken. 

Sosiale faktorer

Spillavhengighet kan også påvirkes av sosiale faktorer, hvor påvirkning utenifra driver adferden. Stress, personlige problemer eller utfordringer i arbeidslivet kan utløse en bestemt adferd hos noen med et spilleproblem, uten at det nødvendigvis trenger å være den utløsende faktoren. 

Det sosiologiske miljøet du befinner deg i kan påvirke usunne spillevaner. Det er for eksempel tydelige tegn på at mennesker som er isolert eller ikke kan forlate huset på en stund, i større grad kan utvikle en avhengighet. COVID-19 er et godt eksempel på dette. 

Det er også klare koblinger mellom spilleproblemer og depresjon, angst, ensomhet, endringer i livet og mangel på sosialt samvær med andre. Spillavhengighet går dessuten ofte i familier hvor adferden til en person kan overføres eller påvirke andre familiemedlemmer, spesielt yngre.

Samsykelige faktorer

Samsykelighet eller Komorbiditet er nærværet av to eller flere samtidige uavhengige sykdommer. Personer som er avhengige av alkohol eller narkotika har vist at de er mer utsatte for å bli spillavhengige. Det er også flere psykiske lidelser som er identifisert som risikofaktorer, inkludert personlighetsforstyrrelser, depresjon og angst. 

Innse at du har et problem

Tegne på spillavhengighet virker kanskje åpenbare, men faktisk er det ofte slik at spillerne og de som er rundt dem ikke kjenner dette igjen. Det skyldes blant annet at spilleren selv vil forsøke å rasjonalisere gamblingen for seg selv og omverdenen og klarer på denne måten å holde det skjult. 

Hvis du selv opplever det som at du har spilleproblem har du kommet til det kritiske stadiet. Nå handler det meste om å søke hjelp. Det første du kan gjøre er å prøve noen selvhjelpsstrategier: 

 • Snakk med en venn eller en du kan betro deg til eller bli medlem av en selvhjelpsgruppe
 • Forsøk å distrahere deg selv med andre aktiviteter som du liker. Det er viktig å unngå isolasjon og heller forsøke å være sosialt aktiv
 • Benytt casinoenes verktøy for å stenge deg selv ute fra casinoet. I en kortere periode hvis du føler det hjelper, eller lengre
 • Prøv å tenk gjennom hva spillingen egentlig gir deg. Hva kommer til å skje etter at du har spilt og hvordan kommer du til å føle deg?

Slik kan du slutte å spille

Når du er kommet ditt at du har innsett at du har et spilleproblem er det mange måter du kan søke behandling på. Her er det mange veier til mål, uten at vi kan si at det er en bestemt standardmåte å gjøre det på. Kanskje må du prøve deg litt frem før du finner metoden som fungerer best for deg. 

Terapi

Behandling hos en psykolog ser ut til å være en av de mest effektive måtene å få behandlet spillavhengighet. Her har terapi en forholdsvis høy grad av suksess når det kommer til å forbedre problematisk adferd. En av grunnene til at man tror dette hjelper er at mennesker som lider av spillavhengighet ofte har andre psykiske lidelser. Slik kan en psykolog både behandle avhengigheten, og andre relaterte psykologiske problemer. 

Medisinsk behandling

Det er ikke utviklet noen egne medisiner for personer med spillavhengighet. Men det finnes en rekke medikamenter som har vist lovende resultater med å redusere lysten til å spille, eller de positive følelsene man får ved å spille. Eksempler på medisiner inkluderer antidepressiva, medisiner mot anfall og medisiner som brukes til å behandle annen avhengighet. 

Støttegrupper og selvhjelp

Det er gjort en del undersøkelser på spillavhengige som viser at psykologisk behandling kombinert med støttegrupper har bedre forutsetninger for å bli friske. Ved å møte andre med lignende problemer som en selv, kan man dele utfordringer og erfaringer og lære av andre som er eller har vært i samme situasjon. Slike grupper for jevnaldrende spillavhengige har vist seg å være svært effektivt, både som et tiltak alene eller i kombinasjon med profesjonell hjelp. 

De negative effektene av pengespill

For spillere som ikke klarer å begrense og kontrollere adferden sin kan pengespill medføre en del problemer. Noen mer synlige enn andre. 

Finansielle

Mye gambling over tid kan føre til at man pådrar seg alvorlige økonomiske problemer. Det kan raskt bli snakk om høy gjeld, som noen ganger kan føre til fattigdom, tap av bolig eller i ytterste konsekvens full konkurs. For noen kan det også føre til juridiske problemer ettersom man velger å begå kriminelle handlinger for å finansiere spillingen. 

Mental helse

En spillavhengighet medfører en mental belastning som kan være ganske omfattende og synlig for omgivelsene. Det kan føre til psykiske lidelser som både går utover forhold og arbeid. Siden personer med spillavhengighet også ofte har andre psykiske lidelser kan dette gjøre at problemene eskalerer. Slik kan spillavhengighet både føre til alvorlig depresjon og selvmord. 

Familiær helse

En persons spillavhengighet kan også ramme de aller nærmeste. Statistisk sett er det en høyere sannsynlighet for både barnemishandling og vold i hjemmet som et resultat av dette. Selv om barn og andre familiemedlemmer ikke berøres direkte kan en annen familiemedlems spillavhengighet føre til at de selv utvikler depresjon, rusavhengighet eller andre psykiske lidelser. 

Hvordan kan du få hjelpe med spillavhengighet?

Kanskje er det ikke du selv som har et problem, men noen i omgivelsene dine. Hvis du har oppdaget at et familiemedlem eller en venn har et spilleproblem er det flere ting du kan gjøre. Her gjelder det å ikke fremstå som fordømmende eller truende ovenfor den det gjelder. Det er også viktig å lese seg opp på spillavhengighet, slik at du kan være med å bidra til at personen ikke spiller. Her er noen nyttige tips til hva du kan og ikke bør gjøre:

Hva du kan gjøre:

 • Få den spillavhengige til å slutte å spille
 • Hjelpe personen med å få økonomisk veiledning fra en profesjonell
 • Hjelpe personen med å få behandling
 • Søk veiledning fra fagfolk

Hva du ikke skal gjøre:

 • Ikke betal ned gjelden til den spillavhengige
 • Ikke vær negativ eller dømmende

Hvor kan du søke hjelp mot spillavhengighet?

I Norge finnes det en rekke måter du kan søke hjelp på. Ved siden av å bruke helsevesenet og gå gjennom fastlege og psykolog, finnes det også en rekke organisasjoner som kan hjelpe deg. Dette kan være både i form av konsultasjon og hjelp til forebyggende tiltak, eller behandling. Organisasjonene kan kontaktes både av dem som selv har problemer eller av pårørende.  

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Målet deres er å hjelpe mennesker i krise, henvise til annen hjelp og behandling, samt samle inn informasjon om spillavhengighet. Tilbudet er anonymt og tilgjengelig både på telefon og chat. 

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge er en frivillig organisasjon som jobber både for å hjelpe avhengige av pengespill og dataspill. Deres viktigste oppgave er å tilrettelegge for at spillavhengige kan komme sammen i nettverksgrupper. De har egne grupper både for spillavhengige og pårørende, og både fysiske og digitale møter blir arrangert over hele landet. De har også en anonym kontakttelefon. 

Blå Kors

Blå Kors er i hovedsak en organisasjon som fokuserer på å hjelpe mennesker med rusavhengighet, men flere steder i landet har de også et eget tilbud rettet mot spillavhengige. Her tilbyr de programmer som baserer seg på terapi. Blå Kors har også en hjelpetelefon hvor både spillavhengige og pårørende kan ta kontakt. 

BeGambleAware

BeGambleAware er i utgangspunktet en hjelpeorganisasjon for det britiske markedet, som jobber med mye av det samme som de norske med rådgivning og gruppeterapi. På nettsidene deres finnes det omfattende informasjon som kan være nyttig å kjenne til enten om du selv har et problem eller er pårørende. 

GameCare

GameCare er også britisk og et alternativ til BeGambleAware. Dette er en annen organisasjon som det kan være lurt å ha på radaren når du søker informasjon, enten det er for egen selvhjelp eller for pårørende. Masse nyttig informasjon på nettsidene, gode verktøy for selvhjelp og informasjon om hva man kan gjøre for å håndtere gjeldsproblemer. Deres GameChange kurs er også åpent for alle.

Ida har virkelig et øye for detaljer og er en ekspert på hva som skiller et godt nettcasino og et som ikke er fult så godt. Ettersom Ida også har ...continue reading

Clock Icon 11 minutter lesetid
Faktasjekket av Are Eirik Nilsen

Lås opp casinotilbud

Casinotilbud og gratisspinns rett inn i innboksen din.

Fornavn

Email

Ved å abonnere bekrefter du at du er over 18 år og godtar å motta casinotilbud via e-post. Du kan melde deg av når som helst. Les retningslinjene for personvern og informasjonskapsler for

Abonner

Vi bruker informasjonskapsler for å forsikre oss om at vi gir deg den beste opplevelsen som mulig på vår nettside. Om du fortsetter å bruke siden vil vi anta at det er greit for deg.