Isle of Man’s Gambling Supervision Commission vurderer betalingsløsninger med Bitcoin

Isle of Man’s Gambling Supervision Commission har foreslått å la sine lisenshavere innen online gambling, inkludert Amaya Gaming’s Pokerstars, til å akseptere virtuelle valutaer som Bitcoin som en del av sitt tilbud av betalingsalternativer.

bitcoin

Den 20. April utga Isle of Man’s Gambling Supervision Commission (GSC) et dokument med en rekke forslag til lovendringer som er godkjent av GSC’s styre og av Isle of Man’s finansmyndigheter. Interessenter har en frist frem til 20. Mai på å komme med eventuelle innsigelser.

Blant forslagene som blir nevnt er muligheten for at lisenshavere skal ha muligheten til å akseptere virtuell valuta, hvor Bitcoin idag er det mest aktuelle alternativet. Dette ble også vurdert av GSC i 2014, men videre fremdrift ble stoppet av Department of Economic Development, da de konkluderte med at Virtuelle betalingsmidler, som Bitcoin, var mer å regne som en eiendel fremfor en valuta.

Idag heter det at det kun er mulig å gjøre innskudd i form av penger. GSC ønsker å endre denne loven til at det skal være mulig å gjøre innskudd i form av penger, eller noe som har pengers verdi. De legger vekt på at hvert tilfelle skal behandles individuelt av GSC, og at de har intensjoner om å tilegne seg kunnskap om hvordan de skal kunne håndtere en endring av loven på best mulig måte.

De påpeker også at det vil bli iverksatt strenge krav til sikkerheten rundt overføring og lagring av verdier. Alle transaksjoner som innebærer virtuell valuta skal også rapporteres til en overordnet finansinstitusjon for å forhindre kriminell virksomhet som hvitvasking.

Bitcoin begynte så smått å sirkulere i 2009, og opphavsmannen, som kalte seg Satoshi Nakamoto, har vært ukjent frem til nå. Det har nylig blitt kjent at det er australieren Dr. David Wright som er mannen bak det mystiske pseudonymet.

Hele lovendringsforslaget til GSC er tilgjengelig, og alle detaljer finner du her.